• 20/12/2019 - 7/4/2020

Výzva MAS 101-4.1 CLLD.pdf

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje výzvu pre opatrenie PRV 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)


Dátum vyhlásenia 20.12.2019 - dátum uzavretia 7.4.2020

Ukončené výzvy