Ukončené výzvy

  • 20/12/2019 - 15/7/2020

Výzva MAS 101-4.1/4 CLLD - aktualizácia č. 2

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje výzvu pre opatrenie PRV 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia 20.12.2019 - dátum uzavretia 15.7.2020